De OK-Score ™
De OK-Score ontstaat tijdens het wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van een Doctoraat van Willem Okkerse bij Professor Dr. N.M. van Dijk.

In zijn - overigens niet verschenen - proefschrift "Is Ratio Logos of Mythe?" wordt een vergelijking gemaakt tussen de Z-Score van Professor E. Altman en de Twente-toets van Professor J. Bilderbeek met de OK-Score. De door Willem Okkerse zelf ontwikkelde onderzoeksmethode wijkt daarbij volkomen af van de door beide anderen gebruikte discriminant analyse methode waarbij vóóraf bekend is, welke de gefailleerde bedrijven zijn.

In alle door Okkerse uitgevoerde onderzoeken was de status van de onderneming (failliet of lopend) volledig onbekend. Uitsluitend de methode zélf moest daarbij de status van de onderneming hetzij failliet hetzij lopend, kunnen identificeren.

Om tot die uitspraken te komen werden de beginselen van "vage logica" ofwel "fuzzy logics" van Professor Zadeh toegepast. Het significante verschil bleek vooral te liggen in de betrouwbaarheid van de verschillende systemen. Daar waar Altman en Bilderbeek niet hoger kwamen dan ca. 80% scoort de OK-Score in het dubbelblinde onderzoek dat door een notaris werd begeleid - na de bekendmaking van de branche die noodzakelijkerwijs voor het dubbelblinde onderzoek moest worden achtergehouden - een nauwkeurigheid van 93%. Door die hoge betrouwbaarheid is de foutkans op het ten onrechte aankondigen van bedrijfsproblemen te verwaarlozen. Een betrouwbaarheid, die door de voortdurende verbeteringen van het rudimentaire concept, inmiddels boven de 98% ligt.

De OK-Score onderscheidt zich daarbij ook nog eens specifiek door de tijdigheid van de waarschuwing: doorgaans een tot drie jaar vóór het debacle zich openbaart in de media.

Na zijn ontwikkeling is tussen 2000 en 2003 de OK-Score succesvol verder getest op de volledige AEX en op het grotere MKB, in 2006 zelfs door fraude afdelingen van politiediensten en tenslotte door curatoren bij faillissementsfraudes.

In maatschappelijk opzicht heeft de OK-Score intussen feilloos en ruimschoots op tijd tientallen voorspellingen uitgebracht, gedocumenteerd en door externe accountants laten controleren. De aankondigingen waren zonder uitzondering raak en de gebruikers ervan hebben daarmee belangrijke voordelen kunnen behalen.

  • Overnemers kunnen zwakke overname kandidaten vroegtijdig identificeren;
  • Beleggers ontvangen waarschuwingen voor koersdalingen. Erkende vermogensbeheerders werken op basis van de OK-Score en behalen met de door de OK-Score geselecteerde AEX Fondsen rendementen die ruimschoots boven de index en de index inclusief dividenden liggen;
  • Gerecht en Politiediensten kunnen worden geholpen om te definiëren wanneer de fraude begon en een onderneming feitelijk al failliet was;
  • Bekende mega fraudes en andere debacles werden beduidend vroeger aangetoond dan de beleggers en de media het zagen;
  • Curatoren kunnen de ondersteuning inroepen bij aansprakelijkheidsbeoordelingen van bestuurders bij faillissementen.

Alle OK-Scores die ten grondslag liggen aan die voornoemde voorspellingen alsmede hun data kunnen altijd door derden reproductief worden gecontroleerd. Zie daartoe vraag en antwoord.